Đóng

Xe Đẩy, Xe Thùng

    Bộ bánh xe D 180mm (gồm 2 bánh cố định+ 2 bánh xoay) được thiết kế kín nước giúp bảo vệ ổ bi bên trong.

XE ĐẨY (có mặt)

Xe day

XE ĐẨY Xe day-2

XE THÙNG

Xe thung