Đóng

Tùy thuộc vào từng giai đoạn trong quy trình sản xuất của các nhà máy chế biến thủy sản, chúng tôi có các thiết bị máy móc chính và thiết bị phụ trợ tương ứng. Quy cách thiết bị có thể thiết kế theo chuẩn chung hoặc riêng theo yêu cầu của từng nhà máy!