Đóng

Trụ Cờ

Đa dạng chủng loại và mẫu mã, được lắp đặt rộng rãi tại các cơ quan, công ty, trường học…

01 MẪU ĐẾ TRỤ CỜ02
TRỤ CỜ 0103 TRỤ CỜ 01[#Beginning of Shooting Data Section] Nikon CoolPix2500 2003/04/19 11:35:27 JPEG (8-bit) Fine Image Size:  960 x 1280 Color ConverterLens: None Focal Length: 5.6mm Exposure Mode: Programmed Auto Metering Mode: Multi-Pattern 1/1424.5 sec - f/2.7 Exposure Comp.: 0 EV Sensitivity: Auto White Balance: Auto AF Mode: AF-S Tone Comp: Auto Flash Sync Mode: Red Eye Reduction Digital Zoom Ratio: 1.00 Saturation comp: 0 Sharpening: Auto Noise Reduction: OFF [#End of Shooting Data Section]
 TRỤ CỜ 0404  TRỤ CỜ 04tru co 2
TRỤ CỜ 0706

Catalog